Porovnávač cien širokopásmového prístupu k internetu v pevnom umiestnení

satellite
  • Hlavná stránka
  • O projekte
  • Kontakt

Užívateľské informácie k porovnávaču cien širokopásmového prístupu k internetu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 3 písm. j) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti.

Úrad na základe vyššie uvedeného pristúpil k vytvoreniu webového vyhľadávača a porovnávača ponúk širokopásmového prístupu k internetu. Koncoví užívatelia tak majú možnosť vzájomne porovnávať ponuky jednotlivých podnikov poskytujúcich širokopásmový prístup k internetu vrátane doplnkových služieb, ktoré sú dostupné na poštovej adrese zadanej užívateľom.

Úrad tým pre koncových užívateľov vytvoril jedinečnú možnosť porovnať ponuky všetkých registrovaných podnikov poskytujúcich širokopásmový prístup k internetu, ktorí sú dostupní v jednotlivých lokalitách. Úrad sa pritom riadil ustanoveniami § 6 ods. 3 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách, podľa ktorého chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb. Porovnávač obsahuje všetky poplatky účtované podnikmi v rámci jednotlivých ponúk, ktoré sú pri každej ponuke započítané do tzv. "priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov", na základe ktorej je možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Úrad pritom postupoval plne v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko zobrazuje kompletnú ponuku všetkých podnikov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky sú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, pričom koncový užívateľ má možnosť zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov.

Zobrazenie dostupnej ponuky

Rôzne úrovne vyhľadávania

Možnosť pridávania a odoberania položiek ponúk

Možnosť triedenia ponúk

Možnosť filtrovania ponúk

Zobrazované parametre v rámci ponúk

Zriadenie prístupu

Zabezpečenie proti nadmernému preťažovaniu systému

Užívateľská podpora

Webstránku prevádzkuje Výskumný ústav spojov, n.o.
pre potreby Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Upozornite na chybu

Dizajn stránok:
Aglo Solution s.r.o.